Esdevindrem convidats de pedra?

En el Ple Municipal de juny, Esquerra ens vàrem trobar sols defensant les atribucions del Ple Municipal, l’òrgan representatiu per excel•lència a nivell local.
La sociovergència torellonenca havia posat en l’ordre del dia la proposta de delegar funcions del Ple Municipal a la Junta Local de Govern. Algunes relacionades en tràmits de gestió administrativa, sobretot.
D’altres, però, eren les de l’aprovació de convenis i la d’aprovació de mocions.
Per nosaltres, aquestes dues funcions són innegablement territori del Ple Municipal, on tots els grups municipals podem debatre i votar.
I és que cal saber que en la Junta Local de Govern, que es celebra setmanalment, els grups de l’oposició sols hi som convidats, amb dret a veu però no a vot.
Amb la delegació de funcions aprovada per la sociovergència i per ICV-Ciutadans del Ges, en matèria de convenis i de mocions, l’oposició podem esdevenir convidats de pedra. És per això que hi hem votat en contra.
La convergent Cristina Sala ha volgut tirar aigua al vi, dient que la intenció de l’equip de govern no és la de sistematitzar l’aprovació de les mocions i convenis a la Junta Local. Però Cristina, tal com he dit al Ple, les intencions passen i les reglamentacions es queden. Algun dia podrem lamentar que la Junta Local tingui, per reglament, les atribucions d’aprovar mocions i convenis.
Podeu veure la notícia a la web d’Esquerra.
Per Esquerra la representativitat dels grups municipals de Torelló és molt important, per aixì he proposat, i s'ha acceptat, que la composició de la mesa de contractació (que per fi es reglamenta!!!!) no sols hi sigui representat el principal partit de l'oposició, actualment ERC, si no que el cap de l'oposició també pugui delegar en regidors dels altres grups opositors, en aquest cas ICV-Ciutadans del Ges.