Pla Local d'Habitatge de Torelló, presentat

Avui han presentat el Pla Local d'Habitatge de Torelló, en audiència pública a l'Arxiu. Més que pública era institucional, perquè bàsicament érem tots regidors o persones implicades en els diferents partits.
També hi havia un promotor immobilari de Torelló.
Aquest Pla, pel que ens han mostrat és una diagnosi que apunta les necessitas que té Torelló en habitatge.
Però el què hem vist avui es basava en la demanda de tipus d'habitatge (i qui en queda exclos) i, les mesures molt "ortodoxes". Car, les respostes han de ser polítiques i és responsabilitat dels membres de l'Ajuntament.
Ara haurem d'aprofundir més en el Pla Local d'Habitatge, fer-ne una bona lectura i saber-ne treure les conclusions adients.
L'alcalde ha fet una intervenció bastant llarga, que ha repetit al cap d'una estona. En Miquel Franch aposta pel % d'habitatge protegit que s'ha de fer per llei en cada nova promoció. Sembla que aquesta és la panacea per solucionar el problema de l'habitatge. Però hi ha un inconvenient, que haurem de créixer i créixer per tenir habitatge protegit, sense perspectiva d'un creixement endògen (a excepcions puntuals).
Falten noves fórmules per donar respostes a curt termini i sense que hagi de contemplar un creixement forçós.
Per altra banda, em preocupa afirmacions sobre recalificar terrenys per edificar més habitatges i contemplar la possiblitat d'establir una Àrea Residencial Estratègica, que pot desvirtuar el nostre planejament urbanístic.

Apunt al meu bloc antic: Habitatge Social: cal tenir un model