Fa massa temps que hi ha pintades nazis a Can Parrella

Els jardin de Can Parrella son un espai públic central de Torelló, una zona verda important on passejar-hi, descansar-hi, fer-la petar i d'altres activitats. Bé, jugar a pilota, no. I tampoc hi ha jocs per infants... però bé, és un espai central a Torelló.
A més, aquests jardins compten amb la casa històrica de Can Parrella, una finca que ja està prou malmesa i que esperem que arribi a ser la seu de l'Ajuntament de Torelló.
La façana posterior està integrada en els jardins i ara, a més de tenir les finestres tapiades per tal que no s'hi entri furtivament, ara han aparegut nous elements: unes pintades varies, algunes de caràcter xenòfob i d'altres obertament nazis.
Torelló no es pot permetre la degradació d'un espai noble i tant central com la casa i els jardins de Can Parrella. És per això que cal mesures de "xoc" per fer desaparèixer les pintades. La clau perquè no pareguin pintades a tort i a dret és no deixar-les perviure en les parets ni dos dies.