Sí al Pla de Barris. Així, sí!

El Pla de Barris és un programa de la Generalitat d'atenció específica a barris concrets pobles i ciutats, del qual l'ajuntament es fa càrrec del 50% dels costos i l'altra 50% la Generalitat.
L'any passat ja ens hi vàrem presentar i no ens el varen atorgar. Esquerra, llavors no hi vàrem donar suport, ens vàrem abstenir. Les raons: el procés participatiu va ser fictici i no es va comptar amb tots els grups municipals per dissenyar-lo (necessari, ja que el Pla de Barris va més enllà d'aquest mandat). A més, en varen resultar algunes actuacions pintoresques (com fer del campanar un mirador) o actuacions que topaven en els nostres plantejaments bàsics, com per exemple situar la ludoteca en un Centre de Serveis Socials a La Carrera.
Just després de saber que Torelló no tindria Pla de Barris vàrem estendre la mà a l'equip de govern, llavors ja sociovergent, per treballar per una nova proposta de Pla de Barris per Torelló, però amb un procés participatiu correcte i que es creés un espai de treball multipartit, amb capacitat de decisió. L'equip de govern s'hi va comprometre.
I enguany, s'ha fet un procés participatiu correcte (no direm que excel.lent) i s'ha creat una comissió multipartida que ha estat l'espai de debat i disseny polític del Pla de Barris de Torelló.
De les actuacions que s'han aprovat, d'un total de 28, amb un cost total de 10M€, en voldria destacar algunes com la II Fase del casc antic, la rehabilitació d'habitatges, el programes en l'àmbit d'immigració, la dinamització comercial, les actuacions a la zona esportiva (amb un camp de gespa artificial i amb la construcció d'un annex al pavelló amb un ús polivalent per fer-hi activitats més enllà de les esportives i amb el compromís de respectar la zona del xiringuito) i, sobretot, l'activació de dos equipaments que en un principi no s'hi comptava i que ERC ho hem aconseguit incloure: l'antiga oficina de Correus (on en principi s'hi farà l'Espai Dona) i l'antic Casal d'Avis, a la Ronda Pollancredes, on s'hi farà la Ludoteca.
A més, també com vàrem plantejar ja en un Ple, s'ha treballat més enllà del Pla de Barris i s'ha arribat al compromís d'establir un Centre Cívic, un espai de convivència i activitat sociocultural al Club.
Com a portaveu d'ERC puc dir que aquest Pla de Barris ens el sentim nostra, seguint el nostre programa electoral, la nostra idea de poble. Ens hem sentit motor d'aquest Pla de Barris i ens felicitem que s'hagi pogut arribar a un acord el govern i la principal força opositora, ERC. Llàstima que ICV-CdG no s'hi hagi sumat.