La crisi des d'Osona (publicat a El 9 Nou)

Estem vivint un moment històric, el de la primera gran crisi econòmica de l'era global, una crisi producte de l'efecte dominó global, des dels grans bancs anglosaxons fins a les nostres petites empreses. Tot, sumat a una política que no ha sabut preveure el col·lapse del totxo.

Com he dit, aquesta crisi, que sobresurt per les fotos de grans banquers internacionals en bancarrota, també afecta la nostra economia més local. Mirem, per exemple l'evolució de la taxa d'atur que ens mostra l'Observatori del Mercat de Treball: al 2007, a Osona, teníem un 8,33% d'atur i al 2008 ja teníem un 12,25% d'aturats.

L'evolució és preocupant, i més si tenim en compte que la taxa d'atur osonenca sempre és més elevada que la mitjana catalana.

L'augment de l'atur anirà a més en els propers temps fruit del col·lapse en la construcció i dels ERO (Expedients de Regulació d'Ocupació) en la indústria osonenca.

Mesures per millorar la liquiditat dels bancs que han de permetre liquiditat a les empreses, sobretot les petites i mitjanes, que no tindrien problemes per tirar endavant si podessin comptar amb els crèdits necessaris.

Aquestes mesures no depenen de les institucions més properes al món local, com els ajuntaments i el Consell Comarcal, però n'hi ha d'altres que sí que hi poden tenir incidència.

Des d'Esquerra, no creiem tant en els parxes a l'estil Zapatero i els seus cops d'efecte, però si en mesures que facilitin una empenta a la dinamització del teixit productiu i a la millora de l'ocupabilitat.

És per això que al Consell Comarcal, com a institució que ha de tenir una visió global del territori i que ha d'exercir de lideratge comarcal vàrem proposar donar un nou impuls a les polítiques de promoció econòmica, donant suport a la creació de noves empreses per a emprenedors i persones que hagin caigut a l'atur i que es plantegin buscar una sortida en la creació del seu propi projecte, ja sigui com autònoms o empresaris, a més de fomentar la innovació que ens permeti que les empreses siguin d'una major qualitat.

Coordinar la formació ocupacional i de cicles formatius d'una forma coherent i factible a nivell de territori és necessari, així com també apostar per la formació i reciclatge de les persones aturades, una actuació bàsica per a preparar als nostres ciutadans perquè sortim de la crisi amb una base millor de la que en vàrem entrar.

I no podem oblidar reforçar les actuacions en matèria de recerca de feina ni tampoc les actuacions de reforçar la cohesió social.

Fa uns mesos, es van crear unes meses de treball per afrontar la crisi, amb la participació d'agents socials i de les forces polítques presents al Consell Comarcal. A la fi, l'equip de govern comarcal s'ha posat a treballar colze a colze, enlloc dels cops de colze. No són temps de protagonismes si no de responsabilitat i treball.

Des d'ERC ja vàrem mostrar que havíem de treballar d'una forma cooperativa i posant especial èmfasi en la promoció econòmica i la innovació. És per això que vàrem posar damunt de la taula la creació d'una Agència Comarcal de Desenvolupament Local, que permeti treballar coordinadament i gestionar els recursos d'una forma sostenible. Això, sí, no ha de suposar una nova estructura amb un gran volum en tècnics i directius, si no que ha de partir de la filosofia del treball en xarxa i aprofitar els recursos ja existents.

Les crisis com la que vivim ens demanen al món local mesures a curt termini (facilitar l'ocupació) i a mitjà termini, és a dir, mesures que permetin assentar una base prou òptima perquè quan superem aquesta fase crítica, el nostre teixit productiu sigui més sòlid, dinàmic i de qualitat.


Jordi Casals
Conseller Comarcal d'ERC