Josep Colomer: Petits grans canvis del PSC en contra el batxillerat nocturn presencial

A vegades la política deixa unes estampes ben curioses. En el Ple Comarcal d'Osona d'ahir, Esquerra presentàvem una moció que es titulava: "Moció a favor del manteniment del batxillerat nocturn presencial de Vic i de suport a una reorganització que potencií el Batxillerat nocturn respectant l'equilibri territorial".
Era una moció que defensava l'acord de Ple de Vic en suport del batxillerat nocturn presencial a Vic i, a més, del suport a un replantejament global del Batxillerat Nocturn a nivell de país, que respectés l'equilibri territorial.
Pel socialista Colomer, vice-president del Consell, el fet de tenir el batxillerat nocturn presencial (complementat o no amb l'Institut Obert de Catalunya -IOC-) és "un greuge comparatiu" vers els qui no el tenen (sic) ja que és "una rèmora paliativa" (sic!) en la conciliació de la vida laboral i formativa.
És per això que els sociovergents que governen el Consell Comarcal, sota la veu del PSC i enmig del silenci còmplice de CiU, van presentar una contramoció que es titulava: "Moció a favor del manteniment del batxillerat nocturn de Vic i de suport a una reorganització que potencií el Batxillerat nocturn respectant l'equilibri territorial". Sí, ha desaparegut la paraula "presencial".
A més, en el segon acord de la contramoció es diu que "cap alumne quedi desatès sigui amb oferta presnecial transitòria o amb la implementació provisional de l'IOC o amb qualsevol altre forma que es cregui oportuna". És a dir que pot ser de qualsevol manera però no cal assegurar que hi hagi la opció presencial. Si enlloc de la primera "o" fos una "i" tot seria diferent. Tant diferent que els socialistes del Consell Comarcal no s'haurien comportat d'una forma tant partidista com els de Torelló... però no hi hauria raó, veritat? Ni tampoc de canviar la summisió de CiU en els pactes sociovergents que hi ha a Torelló i al Consell.
Més informació del Ple a www.esquerra.cat/osona