La Generalitat diu sí al Pla de Barris i ERC demostra ser una garantia com a opció de poble


El Pla de Barris és una aposta de la Generalitat, des que els partits d'esquerres la dirigeixen, a favor dels municipis i els seus barris. Les primeres actuacions van ser dirigides a barris degradats i/o amb alta concentració de població immigrada.
Es podia pensar que seria una iniciativa puntual, d'actuació de xoc que es podria restringir a uns barris i a unes ciutats molt restringides, però el Pla de Barris ha tingut continuïtat fins ara.
Torelló no té un barri especialment degradat, ni un barri amb una concentració de gent immigrada en especial, però estem en una situació que podria precedir alguna daquestes realitats. És per això que des de l'ajuntament vàrem plantejar una iniciativa preventiva, treballar per un poble inclusiu i de qualitat incorporant la complexitat del perfil actual.
Al 2008, a Torelló se li va rebutjar la proposta, llavors nosaltres, Esquerra, no vàrem donar suport a la proposta de PSC, CiU i ICV, perquè cap grup de l'oposició havia pogut incidir en uns projectes que avastaven més enllà d'aquest mandat, perquè hi havia hagut un procés participatiu de pantomima i perquè hi havia projectes estranys (com fer un mirador al campanar) o que anaven en contra del nostra programa electoral.
Enguany, però, l'equip de govern sociovergent ha semblat entendre què volíem dir amb el nostre no suport a l'anterior projecte, i ha permès que tots els grups municipals hi diguem la nostra, a més de fer un procés participatiu correcte.
Aquest cop, ERC hem dit que sí (per haver-hi pogut participar, per acceptar-se les nostres propostes i pel procés participatiu), però ICV se n'ha despenjat.
I aquest cop, la Generalitat ha dit que sí al Pla de Barris de Torelló, que es portarà a terme fins al 2013/14, amb un valor proper als 8,5 milions d'euros, els quals el 50% els aporta la Generalitat.
Si ens hem sentit motor en el disseny de la proposta del Pla de Barris de Torelló, ara ERC també volem sentir-nos motor en el seu desenvolupament i a partir de les properes eleccions municipals liderar-lo.
A Torelló, hem actuat en sentit de poble, tant quan vàrem dir que no, com ara que hem dit que sí, i això és una garantia que ERC és una opció de poble.
Osona.com: Torelló, Centelles, Sant Bartomeu i Roda de Ter entre a la Llei de Barris
Àudio: 
"Ens hem sentit motor d'aquest Pla de Barris"(ElTer.net)