Per Bassas és desaconsellable la participació ciutadana en la Plaça Nova

 En el darrer Ple Municipal, vàrem tenir un debat en Lluís Bassas, líder de CiU, i un servidor sobre la particiapció ciutadana i la Plaça Nova.
Després d'haver-ho preguntat i d'haver-ne parlat reiterades vegades en diferents plens municipals, Lluís Bassas s'havia compromès a fer un procés participatiu real pel projecte de la nova Plaça Nova de Torelló.
No és un caprici el fet de voler un procés participatiu per aquest projecte. Torelló té un capital cívic molt gran, que a vegades es desaprofita amb la narcotizació de la burocràcia o de la fredor de l'ajuntament.
Que la plaça del poble, l'espai central de Torelló comptés amb un procés participatiu seria lògic i molt interessant, una iniciativa innovadora i que reforçaria encara més el capital cívic del nostre poble.
El que nosaltre no preteníem ni pretenem és que la ciutadania faci d'arquitecte i dissenyi la plaça, sinó que fossin els torellonencs els qui decidissin quin model de plaça es vol (monumental, per descansar-hi, per fer-hi activitats, etc.) i que llavors s'encarregués un projecte seguint aquesta premisa.
En canvi, el que ha fet l'equip de govern, a iniciativa de Lluís Bassas, és el de fer una jornada informativa, rebatejada com a participativa, on l'arquitecte va presentar el seu projecte davant uns veïns, que varen poder comentar, com a molt, el projecte.
El raonament de Bassas per fer-ho així va ser que en qüestions socials els processo participatius està molt bé, però en qüestions tècniques, com ara el d'un projecte arquitectònic no és aconsellable.
Sense entrar si és aconsellable o no la particiapció en qüestions tècniques, el què si que està clar és la visió que tenen de la Plaça Nova l'equip de govern sociovergent: un projecte arquitectònic, és ciment  i arbres (i llums de colors al terra).
Però una plaça és un element social del poble, no un element arquitectònic pelat. Una plaça és el paradigma d'espai públic, un punt de trobada i un espai de convivència. Així que, en paraules del mateix Bassas, com a "qüestió social", un procés participatiu sí que hauria estat "molt bé".
Bloc d'Albert Soldevila: Procés participatiu per la Plaça Nova, una nova mentida