Homenatge

Enllaços sobre l'homenatge als càrrecs electes  municipals d'Esquerra Osona:
Bloc de Jordi Casals: 30 anys de lluita per la llibertat des dels ajuntaments
Blocs de Josep Maria Freixanet:
Orgull de fer 30 anys que fem política municipal
Web d'Esquerra Osona:
30 anys de lluita per la llibertat des dels ajuntaments
Web d'Esquerra Torelló:
Esquerra Torelló present en l'homenatge als càrrecs electes locals dels darrers 30 anys
Galeria de fotos d'Osona.com (Adrià Costa)