Del carlisme al tèxtil. El model territorial de la sociovergència osonenca

En iniciar aquest mandat al Consell Comarcal, Esquerra teníem clar que el tema de la reorganització territorial seria un dels temes importants. S'albirava la possiblitat de l'aprovació de la nova organització amb set vegueries.
CiU havia avalat i alimentat el tam tam de l'Alt Ter i el PSC s'havia posicionat clarament per la Catalunya Central. Fins i tot, des de l'aparell socialista es deixava clar que la capital de la Catalunya Central havia de ser Manresa. A vegades matusserament com en José Zaragoza en una entrevista a El 9 TV.
Després de les eleccions municipals, l'alcalde de Vic, Vila d'Abadal va desactivar l'Alt Ter (tot i comptar en la seva candidatura una cara pública de l'Alt Ter, Àlvar Solà) i va començar a treballar per una Catalunya Interior que abastés Osona, Manresa, Solsona, Berguedà, Ripollès i la Garrotxa.
Aquest plantejament Viladabalista el va mostrar l'equip de govern sociovergent del Consell en una moció que mostrava uns plantejaments carrinclons, gairebé parlant de la Catalunya catalana enfront la Catalunya metropolitana, amb un cert regust carlí.
En el darrer Ple comarcal, però, la sociovergència, en motiu de l'avantprojecte de Llei de les Vegueries, va presentar una nova moció on l'exposició de motius apuntava en el paper de la indústria tèxtil i la relació d'Osona amb Granollers i Barcelona.
La sociovergència ha passat, doncs, de la Catalunya carlina a la Catalunya tèxtil. Un salt ben curiós. Però un salt que demostra la manca de nord polític de la sociovergència en l'organització territorial, una manca de model.
I amb tot s'obliden del més important: de què han de servir les vegueries? com ho hem de fer per tenir una administració respecte al territori eficient, àgil, sense sobrecàrregues de funció (amb les sobrecàrregues de costos corresponent). Perquè no superem el carlisme i el tèxtil per plantejar la Catalunya del segle XXI, una organització en xarxa i amb finestreta única pels ens locals i la ciutadania?
I la capital? doncs les capitalitats han de donar resposta a la Catalunya (i les vegueries) en xarxa, coherent amb el territori (i la realitat de la Catalunya Central és molt complexa) i a les necessitats de la ciutadania.
Web d'Esquerra Osona: La sociovergència i les vegueries: del carlisme al tèxtil i de l'Alt Ter a l'Alt Congost