Com perdre 700.000€ refent un conveni ja existent

En el Ple de març l'equip de govern sociovergent va aprovar la novació (podríem dir-ne "refer")  d'un conveni anterior amb l'Incasòl, on l'organisme de la Generalitat adquiria el compromís de comprar uns terrenys industrials de l'ajuntament si aquests no els comprava ningú a través d'un concurs públic.
En el seu moment ja vàrem dir que l'ajuntament tenia més  ànim recpatatori que de què vinguéssin noves empreses a instal.lar-se a Torelló, ja que el preu que va posar l'ajuntament (280€/m2) era poc avantatjós per possibles interessats. Però posats a fixar-nos en la recpatació econòmica, llavors se suposava que Incasòl adquiriria els terrenys per valor de 252€/m2.
Però a l'hora de fer complir els acords presos (lliurement i de mútuu acord) entre l'ajuntament i l'Incasòl, resulta que ara l'ajuntament nova (refar) el conveni amb l'Incasòl renegociant a la baixa el preu per m2 a pagar per part d'Incasòl. Així doncs, per raons de preus de mercat (si els preus haguessin pujat també hauríem renovat el conveni?) Incasòl passarà a pagar 192€/m2. Pel regidor d'Hisenda sociovergent, Pere Galobardes, la signatura d'aquesta "novació" és la signatura d'un dels millors convenis que haurà signat l'ajuntament en els darrers anys. Segur?
Què volen dir aquests números? doncs que Torelló deixarà de percebre més de 700.000€.
Amb l'antic conveni l'Incasòl havia de pagar 1.721.451€ i per una parcel.la i 1.225.014€ per l'altra.
Ara, amb el preu renegociat a la baixa, el preu a pagar és de 1.309.527€ i 931.881€ respectivament. Tot plegat, i amb el diferencial entre els IVA corresponent, Torelló deixarà d'ingressar més de 700.000€.
Com podeu veure el conveni bo no és l'últim, sinó l'anterior. O no?