Educació: Pilar de les polítiques de cohesió

L'educació és un dels pilars principals per treballar la cohesió, l'eix bàsic de les polítiques de Torelló ens els propers anys. Ho és des de la perspectiva de formació de ciutadans com a espai de convivència en l'aprenentatge, parlem de formació reglada i no.
Estic molt orgullós de comptar amb membres molt integrats en el món educatiu com ara la Berta Faro, directora del Fortià Solà i nova directora del CEIP Marta Mata, Jesús Calonge, antic regidor d'ERC a Torelló i professor a l'IES Cirvianum, i Lluís Sabatés, membre actiu de l'AMPA Fortià Solà.
Que aquestes persones estiguin a la llista d'Esquerra demostra la importància que donem a l'educació. Molta.
A més de les obligacions que té l'ajuntament en matèria d'educació, com ara el manteniment dels edificis educatius, nosaltres volem anar més enllà i crear l'Institut Municipal d'Educació de Torelló (IMET), un espai on fer formació, trobar eines i assessorament a més de ser un espai de trobada del món educatiu de Torelló, amb un important objectiu com ara el de donar una coherència a la formació no reglada, com ara la formació per adults, la de prevenció en salut, entre d'altres. Hem d'evitar bolets.
Al costat de l'IMET ens plantegem la reforma dels estatuts del Consell Escolar Municipal, per fer-ne una eina realment participativa i que treballi en la planificació estratègica en matèria educativa de Torelló.
A més, volem fer un salt endavant en les polítiques de cohesió i impulsar un Pla Educatiu d'Entorn, donar una resposta comunitària a les necessitats educatives més enllà de les escoles, implicant-hi tots els agents educatius del municipi, obrir les escoles al seu entorn, implicar els infants en els seu entorn.
Parlem també dels nous equipaments, com ara la nova ubicació de l'escola de música municipal, que els hi hem de garantir ja que tindran un espai, assegurar a la d'Arts Plàstiques el lloc promès i dignificar els espais de l'escola d'adults.
Òbviament també parlem de la nova llar d'infants, que és possible que ja neixi plena, l'acceleració de la construcció del nou CEIP Marta Mata i estudiar la necessitat d'un nou IES a mitjà termini.
Podeu mirar la presentació del program d'educació a la web d'esquerra torello o bé llegir-hi el programa electoral , o l'apartat d'educació .
Per acabar m'agradaria mostrar una inquietud de tres mares que s'han apropat al nostre estand al mercat, la ubicació temporal dels barracons del Marta Mata a l'IES i la convivència amb els alumnes d'allà. Potser cal prestar més atenció en reforçar la informació.