Suport a les ordenances de Torelló, compromisos de futur

Avui hem aprovat les ordenances. Sí, dic hem, perquè ens sentim còmplices d'aquestes ordenances i sobretot del què se'n poden desprendre, sobretot pels compromisos adquirits i perquè per primera vegada des que estic a l'ajuntament Esquerra hem pogut negociar les ordenances.
Aquest fet mostra que alguna cosa ha canviat amb la pèrdua de la majoria absoluta del PSC. La veritat és que ha estat un ple d'ordenances més distès que els dels darrers quatre anys, les formes han estat bones.
Però entrem en el detall, perquè òbviament hi ha unes raons de contingut en el vot favorable a les ordenances.
Per exemple, hem arrencat el compromís de l'alcalde de publicitar el calendari fiscal de Torelló, que s'enviarà a totes les cases la publicitat de fer ajornaments i fraccionar el pagaments de les taxes i els impostos. Esquerra ja vam aconseguir que es reconegués el dret a ajornar i a fraccionar el pagament dels tributs en el darrer mandat, però no vam aconseguir que es publicités com calia.
Un altre compromís de l'equip socialista ha estat la d'estudiar al llarg de l'any establir nous serveis en la recollida d'escombraries, com ara la recollida d'olis usats o el reforçament de la recollida de trastos vells (que ja ens hem queixat de les necessitats en plens anteriors). Cal destacar que la taxa de les deixalles ha pujat un 11,69%, una taxa cobreix el cost d'un servei, no entre en la lògica recaptadora. El preu d'aquesta taxa el marca el Consell Comarcal, que és el concessionari del servei de recollida. El Consell, però ha mostrat una lentitud i inoperància exasperant a l'hora de comunicar el cost de la taxa, fent-la arribar a última hora i amb un augment considerable, degut a un error de l'any passat en el càlcul de la recollida del multiproducte.
En les converses mantingudes amb Pere Galobardes, regidor d'Hisenda, també vam mostrar la nostra voluntat d'establir bonificacions o exempcions en diferents tributs, com ara el de vehicles de tracció motor (que a Torelló està al límit de car), en què hi ha bonificacions pels models de cotxes ecològics; també n'hi ha en l'impost dels increments dels terrenys urbans, amb un augment fins el 95% de la bonificació en la quota d'aquest impost per descendents i ascendents de primer grau, així com per els cònjuges per causa de mort del titular. Això pot facilitar molt les coses sobretot a la gent gran.
Per acabar, cal fer referència a l'Impost sobre Bens Immobles, l'IBI, el nucli dur del finançament de l'Ajuntament. Aquest any ha estat el de la renovació del cadastre, després de 20 anys, ja que l'augment ha estat molt gran i el farem gradualment al llarg dels propers 10 anys, el coeficient de l'IBI ha baixat de 0,82 a 0,75 , per suavitzar l'impacte de la renovació del cadastre. Cadascú ha de pagar el que li pertoca, però també s'ha de tenir en compte que si es fes tot de cop el canvi seria massa sobtat.
Amb l'IBI, el Grup Municipal d'Esquerra ens hauria agradat plantejar un seguit de bonificacions pels sectors més sensibles en l'àmbit de l'habitatge, però aquest és un any fiscal de transició, ja que amb la renovació cadastral no sap què es recaptarà d'IBI, així que esperarem a l'any que ve per plantejar aquestes bonificacions, sempre observant la necessitat d'equilibri amb la necessitat de finançament de l'ajuntament.
Lligat amb l'IBI també cal esmentar que la taxa del Clavegueram passa d'anar lligada a l'IBI al consum de l'aigua, aquesta és una reivindicació del Ple en els darrers anys, a la fi ha estat possible.
Hem aprovat les primeres ordenances de l'actual mandat, les ordenances que hauran de finançar el primer pressupost del mandat.

PS: la defensa del posicionament d'Esquerra l'ha fet en Lluís Sabatés, estic orgullós del Grup Municipal d'Esquerra
PS2: a Torelló hem retirat la medalla d'or que es va atorgar a Franco al 1967