El Ple del PUOSC l'ha animat Convergència amb l'Arxiu

El Ple de novembre havia de ser força tranquil, és el ple entremig del de les ordenances i el dels pressupostos (teòricament), segurament els dos plens amb més densitat política.
Tot ha anat així, excepte amb alguna enganxada entre l'equip de govern i Iniciativa, però la cosa s'ha animat al final arran d'un prec de CiU.
En el Ple, Esquerra hem volgut mostrar el suport al nou servei de Viver d'Empreses de Gestiomat, com una peça important en la política global de suport i foment d'emprenedoria, al costat de l'assessorament i formació als emprenedors i el futur polígon de sòl industrial públic. Miquel Franch, l'alcalde, ha volgut mostrar la seva concordància amb aquesta percepció.
També hem parlat dels mòduls d'skate, que deixaran de ser de lloguer per passar a ser de compra, la opció que Esquerra sempre hem defensat. El regidor de Joventut m'ha tingut informat d'aquesta qüestió i dels contactes amb els joves skaters, cosa que li agraeixo.
El punt central, però, ha estat la proposta de projectes d'inversions per la convocatòria del PUOSC. Per aquest mandat ho hem fet d'una manera, diguem-ne, participativa, el PSC, el partit del govern municipal, ens passà un llistat amb possibles projectes i va demanar que prioritzéssim.
El PUOSC (sigles de Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) és el paquet d'inversions més important de Catalunya, el gestiona el Departament de Governació i Administracions Públiques (liderat pel conseller Puigcercós). Segons la presentació que es va fer de la convocatòria quinquennal (abans era de quatre anys) Torelló pot rebre un màxim de 500.000€.
Al què anàvem, les propostes que hem aprovat al Ple per unanimitat han estat la nova escola bressol municipal de la Cabanya, la seu social pel club de futbol del Torelló i l'antic-CAP de la Plaça Nova, on hi haurà d'anar part de l'"Hotel d'Entitats" (sí, entre cometes).
De les tres propostes, dues eren prioritàries per ERC, la tercera, que era la reforma de la Plaça Nova, queda pendent de l'estudi geotècnic per determinar la possibilitat de fer un pàrquing subterrani. Ja veurem, podria ser interessant.
Aquest fet, el d'haver estat escollides les nostres prioritats, ens congratula.
La cosa s'ha animat, com he dit al principi, quan CiU, en boca del regidor Romans (com a autoproclamat portaveu de l'ADET) ha demanat que un patronat regeixi l'Arxiu Municipal i Històric per trobar l'encaix de l'ADET.
Increïble! Dos mesos després de votar en contra de la nostra moció perquè es treballés en un model de gestió de l'Arxiu, ara CiU va i ho demana en el torn de precs i preguntes.
A més de deixar una mica penjats a l'ADET (se n'ha aprofitat CiU?), el senyor Romans ha demostrat que o està pres per una disciplina de vot que el censura o que CiU té ganes de marejar la perdiu.