L'ADET d'ariet

Ara fa dos mesos, el grup municipal d'Esquerra vam presentar tres mocions que van ser rebutjades per tota la resta de grups. Una era per fer uns nous estatuts de Ràdio Ona, una altra per regular els espais annexes del Teatre Cirvianum i la darrera per establir un model de gestió per l'Arxiu.

La resta de grups van estar d'acord que les dues primeres no havien de ser tractades en un Ple Municipal (sic) i que la darrera era innecessària perquè ja hi ha una llei marc que regula els arxius.

Esquerra volia anar més enllà de la regulació general dels arxius, volia establir un model de gestió que interconnectés entitats i centres educatius amb l'Arxiu, un model consensuat per tots els grups polítics i amb l'aportació de tècnics i dels diferents agents implicats en l'Arxiu. Un d'aquests, naturalment, hauria de ser l'ADET, una peça clau en tot el procés.

El vot contrari de PSC, CiU i ICV no va deixar prosperar la proposta.

Curiosament, a les acaballes d'aquest Ple Municipal de novembre, el regidor Romans, de CiU, va fer un discurs sobre l'històric de l'Arxiu i sobre el futur, assenyalant que s'hauria de crear un patronat que gestionés l'Arxiu i que integrés l'ADET.

Sí, lector o lectora, jo penso el mateix, el que el regidor Romans va demanar és el què feia dos mesos abans ell, com la resta de regidors de CiU, havia votat en contra. Llavors, el portaveu de CiU, Lluís Bassas, va afirmar que els polítics no n'havien de fer res de la gestió de l'Arxiu (l'Ajuntament no n'ha de fer res?) i que amb la legislació general ja n'hi havia prou.

Diuen que rectificar és de savis, però com que no crec que sigui jo qui hagi de dir si algú ha de rectificar o no, em centraré en un aspecte preocupant al respecte del què estem parlant. Romans, el regidor de CiU, es va autoerigir portaveu de l'ADET al Ple Municipal. Un partit es va erigir portaveu d'una entitat! Si realment Convergència volia fer arribar el neguit de l'ADET, humilment crec que es van equivocar plantejant un patronat que gestioni l'Arxiu en el torn de precs i preguntes d'aquest darrer Ple, perquè, si CiU creu sincerament en un patronat per l'Arxiu ho havia d'haver manifestat aprovant la moció sobre la gestió de l'Arxiu, això era al mes de setembre i no ara.

Fa tota la pinta que CiU ha caigut en la temptació de l'oportunisme polític i que han fet servir una entitat d'ariet contra l'equip de govern. Al final és aquesta entitat la que en surt mal parada.

(Publicat al Setmanari Torelló)