Els experiments amb gasosa, no amb l'educació

 Ja fa temps que Flora Vilalta, regidora socialista d'Educació, va modificar el sistema de subvencionar les AMPAs de Torelló. Fins llavors, es finançaven a través d'un conveni, on ajuntament i AMPA pactaven els diners i com es gastarien.
Vilalta, unilateralment, va imposar un sistema de concurrència competitiva on les AMPAs havien de presentar "projectes innovadors" que només serien finançats amb un topall d'un %. És a dir, més burocràcia i no es finançava tota l'activitat proposada per l'AMPA corresponent. A més d'oposar-nos a aquests criteris, també vam denunciar la manca de consens amb el sector educatiu de Torelló per part de la regidoria.
L'encaparrament de la regidora d'Educació a portar a terme el nou sistema de subvencions a les AMPA ha portat a l'ajuntament a un carreró sense sortida, després que la convocatòria darrera quedés deserta. Ara la regidoria ha hagut de finançar a les AMPAs al marge de les dues vies que ho podia fer: la via competitiva i la de conveni, ja que no n'hi ha cap de signat pel 2011 encara i el del 2010 no incloïa el total d'euros que hauran percebut. 
Les AMPAs no són res més que unes entitats on pares i mares, de forma voluntària, s'encarreguen de promoure la participació dels pares i mares i de complementar actuacions pels alumnes dels centres educatius. No són cap grup d'expert i el que no reben a través del finançament de les institucions públiques ho posen de la butxaca dels membres de l'AMPA.
És per això que des d'un bon principi ERC ens vam oposar al nou sistema de concurrència competitiva i finançar percentualment i per "projectes innovadors", també vam demanar consens i no imposició. Vam ser clars, no vam amagar res a ningú. 
Escoltant a Flora Vilalta més que insinuant que ERC havíem manipulat a les AMPAs és una falta de respecte cap a tots els pares i mares que en formen part dedicant el seu temps personal al servei del centre educatiu dels seus fills. Tot el que comença malament, normalment acaba malament, i Flora Vilalta, més que llançar acusacions a ERC, hauria de reflexionar sobre quina responsabilitat té amb el resultat de tot plegat.
Perquè com va dir la Flora, amb l'educació no es juga, i els experiments amb gasosa...

Web Esquerra Torelló: ERC s'oposa, de nou, al sistema de subvencions de les AMPAs Web Esquerra Torelló: Lluís Sabatés torna a posar de manifest l'error del nou sistema de subvencions a les AMPAWeb Esquerra Torelló: Jordi Casals: "L'encaparrement de la regidora d'Eduació ens ha portat en una situació no desitjada amb les AMPAs"