Les entitats valen més que un email

Les entitats formen part del cor del nostre poble. No representen tot el poble, ni tots els torellonencs i torellonenques, però si que fan bategar el nostre poble. 
Són un element de cohesió clar, que donen dinamisme i identitat a Torelló. Tot un privilegi que tenim.
És per això, que cal mimar les nostres entitats, aquests espais on els ciutadans fan un pas endavant per aportar al col.lectiu, a tots nosaltres.
La sensibilitat en la comunicació és innegociable, això ho tenim clar. És per això que, al veure que l'equip de govern de PSC i CiU han enviat un simple email amb un adjunt amb la nova ordenança de publicitat, vam demanar que es faci més. 
Aquesta ordenança, que te com a objectiu posar una mica d'ordre en la publicitat a Torelló i sobretot fer front a bustiades i campanyes indiscrimanades, pot semblar que ha de portar problemes per la difusió de la informació de les activitats i les seves convocatòries públiques. Aquesta no és la voluntat ni pot ser-ne el resultat final.
És per això que s'ha de ser empàtic i explicar, amb proximitat, de paraula i atendre els dubtes i preguntes que sorgeixin per part de les entitats.
Està bé que Cristina Sala, regidora de Ciutadania Activa, en lloc d'enrocar-se davant una observació de la oposició, hagi acceptat la nostra proposta d'anar més enllà del mail de l'ajuntament.
Les entitats també es mereixen la generositat dels partits, ni que sigui a pocs mesos de les eleccions...