L'oportunisme del PSC i el "consultori" del barri de Montserrat (records d'unes urgències i una ambulància desaparegudes)


El PSC va presentar una moció que demanava la creació d'una comissió sobre el "consultori" del barri de Montserrat. Aquesta moció del PSC ens sorpren i molt. 
Potser cal recordar algunes coses que el plantejament de la moció socialista, no fa:
1er. Que el consultori del Barri de Montserrat ho ha estat més de nom que de funció, mai s’han posat a disposició d’aquest equipament els mitjans econòmics, tecnològics i humans necessaris perquè realment fes la funció mèdica que ara es reclama. Curiosament aquesta situació es dóna en diferents mandats amb alcaldia del PSC, que és qui va crear aquest consultori però que mai va tenir l’interès de dotar aquest servei desl recursos necessaris. MAI!
2on. Que el consultori del Barri de Montserrat s’havia de tancar abans de les eleccions municipals però que es va tancar just després per petició expressa de l’alcalde sortint, del PSC.
3er. Que es va fer una reunió amb els representants de l’AAVV del Barri de Montserrat, responsables de l’ICS i del CAP, així com tots els grups municipals. En aquesta reunió es va constatar que el consultori no havia tingut mai els recursos necessaris per la seva missió sanitària, que el manteniment del seu servei es va sostentar amb l’admirat Josep Maria Trens i la seva voluntat, però sense la dotació necessària. I, finalment, que l’ICS i el CAP es regeixen per una manera de treballar de no descentralització dels CAP en municipis menors de 20.000 habitants.
En aquesta reunió es va constatar que el consultori del Barri de Montserrat mai va exercir de descentralització del CAP i que no entra en els plantejaments de la Generalitat canviar de model i apostar per les descentralitzacions.
4rt. Que en la reunió ara esmentada, es va encetar les vies de treball a partir d’ara que era el de facilitar l’accés al CAP de Torelló a la gent del Barri de Montserrat i de facilitar als veïns amb problemes de mobilitat l'accés a l’atenció sanitària a domicili. Aquest era el nou punt de partida a partir d’on treballar, amb l’horitzó d’una ampliació del CAP.
Aquesta moció se sembla molt al cas de l’ambulància medicalitzada de Torelló, que era la solució al tancament de les urgències nocturnes. Al final ens vam quedar sense una cosa i l’altra i el PSC governant negant l’evidència en el Ple i amagant la realitat, que era que ens havien tret les urgències. (llegiu aquest post: Al final, l'ambulància fa emps que no hi és!)
Els grups municipals no podem dedicar-nos a crear falses expectatives, sabent que són falses. No podem fer-nos trampes jugant al solitari, i menys en un tema que afecta un àmbit tant important per les persones com és la sanitat. El PSC sembla voler entrebancar-se dues vegades en la mateixa pedra.
Però el PSC nos es va preocupar en els seus anys d’alcaldia en crear un servei sanitari amb els recursos necessaris i amb els serveis correctes que ara reclamen. Uns recursos i un servei que MAI! hem tingut al Barri de Montserrat.
Nosaltres no vam donar suport a una moció que és un gran engany, de tall populista. Una moció que no és en contra de cap retallada de la Generalitat ni la sanitat pública, sinó una moció que demana el que no s’ha vulgut o sapigut fer quan es tenien responsabilitats de govern.
Això sí, nosaltres demanem a l’actual equip de govern que treballi en els aspectes que es van apuntar en la reunió amb l’AAVV, la gent de l’ICS i el CAP de Torelló, d’ampliar el CAP de Torelló i en facilitar l’accés al CAP a la gent del Barri de Montserrat, sobretot als veïns amb problemes de mobilitat.
Ara que no tenen l'alcaldia, al PSC se li engega la llum amb moltes necessitats que no han donat resposta durant els seus anys de govern a Torelló.

PS: també és bo recordar el vídeo...