Setmana 1 en l'equip de govern de Torelló

Aquesta darrera setmana havia de ser una setmana d'aterratge a les regidories i àrees que els companys d'ERC-JpT i jo mateix vam assumir la setmana passada, després de tancar l'acord estable de govern. Però òbviament, el món no s'atura i l'ajuntament i el poble tampoc, així que ja hem hagut d'anar entomant temes del dia a dia, a més de l'assistència a la Junta Local de Govern, a la comissió pel ROM (Reglament d'Organització Municipal), al programa Consistori de Ràdio Ona, etc.
Personalment aquests dies m'he immers en comerç i seguretat ciutadana i l'àmbit de l'àrea de Ciutadania i Seguretat, em queda pendent la part de turisme a parlar amb la gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i de TIC.
En l'àmbit de comerç ja hi ha la previsió de fer dues edicions de la botiga al carrer i celebrarem el 25è aniversari del Mercat Municipal. I cal més, ja hi han més idees, cal afinar-les perquè sigui una bona melodia, i m'hi ajudarà la Lourdes, la tècnica especialista de Comerç del Consorci.
En quan a seguretat ciutadana, vaig poder explicar a l'inspector, al sergent, als caporals i els agents la filosofia que hi ha darrera la creació de l'àrea de Ciutadania i Seguretat, on s'engloba la regidoria de Seguretat Ciutadana i la de Ciutadania Activa. El nou equip de govern volem aprofundir en l'acció en l'àmbit de la convivència, el civisme i el respecte en l'espai públic, intensificant el treball conjunt entre la policia local, els agents cívics i els serveis socials, amb aquesta idea també ens vam reunir els responsables tècnics de Benestar Social i la Policia Local i la regidora de Benestar, Carme Francolí, i un servidor.
I per acabar no hi ha res millor que asseure en una mateixa taula a tres regidories, amb tècnics i polítiques per aconseguir anar avançant més. En diuen transversalitat...
Òbviament també hi ha hagut contacte amb interlocutors del teixit associatiu i amb ciutadans amb idees i que hem hagut d'aclarir alguna incidència.
Seguim!