El primer Ple del nou mandat: cartipàs, sous i els diners de cultura a un ascensor

 Ja hem fet el primer Ple del mandat, on hem aprovat el cartipàs de l'equip de govern format per UDC, CDC i FEM. En aquests plens de cartipàs s'hi aproven entre d'altres coses les carteres que porta cadascun dels regidors de govern, l'organització política de l'ajuntament i les retribucions.
En quan a les carteres puntar que del què portàvem nosaltres, ha quedat així:
Seguretat Ciutadana: Manel Romans i Marc Fontserè
Comerç i Turisme: Jordi Rosell
Urbanisme: David Forcada
Educació: Marc Fontserè
Joventut: Jordi Rosell
Participació: Núria Güell.
Medi Ambient: Manel Romans.
En quan a les retribucions, malgrat que són les mateixes que les que vam aprovar quan vam governar nosaltres, l'experiència ens va portar al programa una reformulació d'aquelles. Ara, com abans, es posa un mínim de dedicació de 10 hores setmanals a 950€ els tinents d'alcalde i 850€ els regidors. En l'anterior mandat, el de Miquel Franch i CiU, les hores mínimes eren set.
La teoria diu que en realitat es fan més hores que les 10 i que ja "es guanyen" el sou. Però la realitat és que algluns sí i d'altres regidors potser i que l'únic que s'ha satisfer per justificar són aquestes deu hores a la setmana. Nosaltres apostem per establir unes dedicacions reals amb unes retribucions d'acord amb el volum d'hores, prenent, per exemple, aquests 950€ per 20 hores (mitja jornada) i la meitat per fer la meitat d'hores i que cada un dels regidors dediqui les hores que pugui o vulgui i que cobri de forma justa. 
A més, tal com vaig dir en el Ple, aquest, segons el què hem dit tots els partits en campanya, ha de ser el mandat de la transparència, i és molt més transparent aprovar unes dedicacions reals amb la seva retribució corresponent, que no pas marcar unes hores mínimes (on es passen balanç d'aquestes?) amb una retribució desproporcionada, oi?
Per altra banda, també vam votar en contra de la primera modificació de pressupost del nou equip de govern on s'hi contemplava que 2500€ de la beca Segimon Serrallonga (ha quedat deserta) es destinin al manteniment d'ascensors. Déu n'hi dó!