Quan el govern de CiU i FEM no sap escoltar ni sap entendre

Quan el govern de CiU i FEM no sap escoltar ni sap entendre

| www.osona.com
En les eleccions, vam proposar reformular globalment les ordenances fiscals, un treball d'anàlisi i reflexió política per tal de veure quines capacitats reals hi ha de canviar la manera de pagar els impostos. Per exemple, és factible pagar segons renda? són possible unes taxes de deixalles que facilitin les coses a les petites empreses i comerços?
Som conscients que sense estar a govern, ara que CiU ha desitjat prescindir d'ERC-JpT per pactar amb FEM, la reformulació de les ordenances fiscals no era factible, per això vam convidar a treballar tots els grups per veure les possibilitats de canvis en els tributs de cara  l'any que ve. Sense resposta del govern
Davant aquest escenari, veiem les ordenances d’enguany com de transició, a l'espera de treballar la seva reformulació, i per això optàrem per esmenar les propostes de CiU i FEM.
Vam proposar establir una bonificació de la contribució a les famílies nombroses seguint criteris sobre la renda familiar i no només pel valor de l'habitatge. Establir bonificacions només seguint criteris de valors de l'habitatge, fa que moltes famílies que haurien de gaudir de la bonificació en quedin excloses, ja que les famílies nombroses tenen una necessitat de metres quadrats superiors a d'altres unitats familiars, essent el valor superior, com a regla general.
Vam proposar continuar bonificant obres de rehabilitació fora del Pla de barris, restringit pel govern; bonificar la taxa de deixalles dels comerços del C/St Bartomeu mentre durin les obres, no limitar les activitats del Museu de la Torneria, eximir de la taxa per la fibra òptica a entitats sense ànim de lucre i establir tarifes especials pels titulars del Carnet Jove i pensionistes a les piscines, així com una tarifa pels usuaris de la piscina coberta per prescripció mèdica i que a la d’estiu es continuï pagant des dels 6 anys i no des dels 4, com proposen CiU i FEM.
Com veieu eren propostes amb ànim constructiu, però CiU i FEM no només va votar en bloc que NO, no volent ni parlar-ne. En tenen prou amb sí mateixos i no volen saber res dels qui volem sumar des de fora del govern amb propostes constructives. Quan saber escoltar i saber entendre no forma part de l'ADN d'un govern, tot el poble en surt perdent.
PSC i CUP es va abstenir, aquests darrers perquè no havien pogut parlar-ho en assemblea. A tenir-ho en compte per una altra vegada, ja que segurament haurien pogut donar suport a les esmenes.